Tvornica drvene oplate drvenog peleta

Za oplaćivanje betonskih konstrukcija višestruka i jednostavna upotreba

Drveni pelet

Drvene oplate

Konstruktivne ploće